Co to jest optymalizacja podatkowa?

Optymalizacja podatkowa pozwala na to, aby zgodnie z prawem zmniejszyć liczbę obciążeń podatkowych nakładanych na przedsiębiorców. Dzięki temu pozwala znaleźć kompromis, pomiędzy jego interesem a dobrem państwa. Z rozwiązań tych korzystają nie tylko młodzi przedsiębiorcy, do których adresowane są niektóre ulgi podatkowe, ale także doświadczone firmy. Powszechnie wymienia się dwie formy optymalizacji. Pierwszą z nich jest planowanie podatkowe, a kolejną optymalizacja oparta o polskie prawo.

Optymalizacja podatkowa na podstawie polskiego prawa

Optymalizacja podatkowa wprowadzona w oparciu o polskie prawo jest procedurą znacznie bardziej złożoną. Wynika to przede wszystkim z liczby regulacji oraz szybkości ich zmian. Precyzyjnie przeprowadzona może być jednak korzystna dla przedsiębiorcy oraz zminimalizować ryzyko błędów skutkujących nałożeniem na niego sankcji finansowych. Do optymalizacji podatkowej zalicza się również korzystanie z ulg i zwolnień, odliczeń, transakcji restrukturyzacyjnych czy zróżnicowanych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nie mniej ważna w tym modelu jest również znajomość ew. luk prawnych. 

Zakres kompetencji kancelarii podatkowej

Przedsiębiorstwa zainteresowane przeprowadzeniem strategii optymalizacji podatkowych korzystają przede wszystkim z usług doradców oraz kancelarii podatkowych. Rzadziej usługi tego typu oferują także biura rachunkowe oraz księgowe. Ich zadania nie ograniczają się tylko do przygotowania strategii, ale także kontroli ksiąg oraz zeznań podatkowych. Kancelarie podejmują się także reprezentowania swoich klientów przed organami instytucji skarbowych.