Opodatkowanie dochodów z zagranicy

Wysokość opodatkowania dochodów z zagranicy, jak również sposób obliczenia należnego podatku mogą być skomplikowane i zależą od wielu czynników. Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem podatkowym obejmującym również zagraniczne przychody. Wyjaśnimy zasady obliczenia należnego podatku oraz sposoby rozliczenia w przypadku uzyskiwania dochodów za granicą i w Polsce, czyli tzw. dochodów mieszanych. Pomożemy w wypełnieniu odpowiednich deklaracji podatkowych. Doradzimy z jakich ulg podatkowych mogą Państwo skorzystać uzyskując opodatkowane dochody za granicą. Doradzimy również jak uniknąć podwójnego opodatkowania.

 

Sposób opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą

Sposób opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą może być zależny od różnych czynników.

Należą do nich m. in.:

  • Czas przebywania za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli przebywają Państwo przez więcej niż 183 dni w roku na terenie Polski, należny podatek powinien zostać odprowadzony do miejscowego Urzędu Skarbowego. Inne zasady obowiązują w przypadku spędzania większości dni w roku poza granicami kraju.
  • Ośrodek życiowy, czyli miejsce, z którym są Państwo ściślej związani pod względem ekonomicznym. Brane są pod uwagę takie aspekty jak kraj uzyskiwania dochodu czy miejsce założenia rodziny.
  • Wysokość dochodów uzyskanych w Polsce i zagranicą
  • Kraj, w którym zostały uzyskane przychody – z wieloma państwami Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
  • Obowiązujące zwolnienia podatkowe, szczegółowo opisane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie i poszukujemy rozwiązań jak najkorzystniejszych dla Klienta, a przy tym w pełni zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi.