Opodatkowanie dochodów z zagranicy

grafika pieniędzy i lupyWysokość opodatkowania dochodów z zagranicy, jak również sposób obliczenia należnego podatku mogą być skomplikowane i zależą od wielu czynników. Nasza kancelaria zajmuje się doradztwem podatkowym obejmującym również zagraniczne przychody. Wyjaśnimy zasady obliczenia należnego podatku oraz sposoby rozliczenia w przypadku uzyskiwania dochodów za granicą i w Polsce, czyli tzw. dochodów mieszanych. Pomożemy w wypełnieniu odpowiednich deklaracji podatkowych. Doradzimy, z jakich ulg podatkowych mogą Państwo skorzystać, uzyskując opodatkowane dochody za granicą. Doradzimy również, jak uniknąć podwójnego opodatkowania.

 

Sposób opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą

Sposób opodatkowania przychodów uzyskanych za granicą może być zależny od różnych czynników.

Należą do nich m.in.:

 • Czas przebywania za granicą – zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli przebywają Państwo przez więcej niż 183 dni w roku na terenie Polski, należny podatek powinien zostać odprowadzony do miejscowego Urzędu Skarbowego. Inne zasady obowiązują w przypadku spędzania większości dni w roku poza granicami kraju.
 • Ośrodek życiowy, czyli miejsce, z którym są Państwo ściślej związani pod względem ekonomicznym. Brane są pod uwagę takie aspekty, jak kraj uzyskiwania dochodu czy miejsce założenia rodziny.
 • Wysokość dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą.
 • Kraj, w którym zostały uzyskane przychody – z wieloma państwami Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 • Obowiązujące zwolnienia podatkowe, szczegółowo opisane w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Każdą sprawę rozpatrujemy indywidualnie i poszukujemy rozwiązań jak najkorzystniejszych dla Klienta, a przy tym w pełni zgodnych z aktualnymi regulacjami prawnymi.

 

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

Pomiędzy państwami istnieją specjalne umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, które są korzystne dla osób pracujących w dwóch różnych krajach. Uwzględniają one dwie metody – wyłączenia z progresją oraz proporcjonalnego odliczenia. Pierwsza z nich zakłada, że w Polsce zwalnia się z opodatkowania dochód osiągnięty w drugim państwie. Ma on jednak wpływ na ustalenie stopy procentowej, według której oblicza się wysokość podatku od dochodu osiągniętego w naszym kraju.

Metoda proporcjonalnego odliczenia polega natomiast na opodatkowaniu dochodu osiągniętego za granicą w Polsce, jednocześnie odliczając od podatku płaconego w naszym kraju kwoty, która została już uiszczona za granicą. Osoby korzystające z tego rozwiązaniu muszą złożyć deklarację, na podstawie której oblicza się wysokość należnego podatku. Od tej kwoty następnie odejmuje się sumę, która została już zapłacona za granicą.

Trzeba jednak wiedzieć, że unikanie podwójnego opodatkowania przychodów z zagranicy jest możliwe jedynie w przypadku państw, które podpisały odpowiednie umowy z Polską. Zapisy zawarte w tych dokumentów różnią się w zależności od kraju. Aktualną listę umów można znaleźć na rządowych stronach.

Nasi specjaliści pomagają poprawnie wypełnić deklaracje dotyczące dochodów uzyskiwanych w Polsce i za granicą. Wskażą również, jaka metoda pozwoli na uzyskanie największych korzyści. Zweryfikują też już przygotowane dokumenty przed przesłaniem ich do odpowiednich instytucji. Pomogą również w obliczeniu podatku od spadku z zagranicy i innych korzyści majątkowych uzyskanych poza Polską.

Ulga abolicyjna a opodatkowanie dochodów z zagranicy

Niektórzy podatnicy mogą liczyć na niższe opodatkowanie dochodów z zagranicy. Dotyczy to osób, które rozliczają się metodą proporcjonalnego odliczenia. Ulga abolicyjna, bo o niej mowa, ma na celu zrównanie obciążeń podatkowych. Umożliwia odliczenie kwoty będącej różnicą między podatkiem obliczonym za pomocą proporcjonalnego odliczenia a podatek obliczonym metodą wyłączenia z progresją. Z ulgi abolicyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne, które osiągnęły dochody za granicą z tytułu:

 • praw majątkowych,
 • praw autorskich,
 • działalności gospodarczej,
 • stosunku służbowego,
 • pracy nakładczej,
 • spółdzielczego stosunku pracy.

Chętnie udzielimy Państwo dodatkowych informacji i profesjonalnie doradzimy, jak najlepiej rozliczyć się z przychodów uzyskanych za granicą.