odkładanie pieniędzy na dom

O Kancelarii Doradcy Podatkowego w Warszawie

Andrzej Dębek jest właścicielem kancelarii podatkowo-księgowej w Warszawie i widnieje w rejestrze doradców podatkowych pod numerem 2388. Kancelarię otworzył w 1990 roku. Obecnie prowadzi swoje biuro doradcze wspólnie z licencjonowanym doradcą podatkowym Jolantą Bystrek (wpis do rejestru pod numerem 10663).

W biurze podejmujemy się wszelkich spraw dotyczących doradztwa podatkowego, zgłaszanych przez firmy oraz osoby prywatne. Ponadto prowadzimy rachunkowość i zajmujemy się obsługą kadrowo-płacową współpracujących z nami klientów. Obsługujemy podmioty gospodarcze o różnym profilu działalności, a są to m.in.:

 

  • podmioty prowadzące jednoosobową działalność,
  • spółki cywilne,
  • spółki jawne,
  • spółki komandytowe,
  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne.


Wszyscy pracownicy kancelarii wykonują swoje obowiązki rzetelnie i z najwyższą starannością, zapewniając wysoką jakość świadczonych usług. Nasza działalność jest też dodatkowo ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości 150.000,00 PLN.

kancelaria podatkowo-księgowa