Doradztwo kadrowo-płacowe

W ramach świadczonych usług oferujemy doradztwo kadrowo-płacowe. Decyzja o zatrudnieniu każdego kolejnego pracownika stawia przed firmą dodatkowe obowiązki kadrowo-płacowe, z których pracodawca musi wywiązywać się rzetelnie i zgodnie z literą prawa. Naszym zadaniem jest zdjęcie z przedsiębiorców obowiązku dopełniania formalności w zakresie kadr i płac. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa z wszystkich branż.

 

Korzyści z obsługi kadrowo-płacowej

Z reguły prowadzenie kard i płac nie przysparza problemów jedno- i kilkuosobowym przedsiębiorstwom, natomiast może mieć duży wpływ na sprawne funkcjonowanie dużych firm. Rozliczanie pracowników m.in. z wynagrodzeń, urlopów, zwolnień i nadgodzin jest zadaniem, które z racji na zmieniające się przepisy wymaga częstej aktualizacji wiedzy. Gdy firma zatrudnia wielu pracowników, z zasady mają oni różny stosunek pracy, inny wymiar podstawy wynagrodzenia czy też np. inny wymiar urlopu, co dodatkowo komplikuje obsługę kadr i płac. Doradztwo kadrowo-płacowe to usługa polecana osobom, które chcą ustrzec swoją firmę przed konsekwencjami związanymi z nieprawidłowym rozliczaniem pracowników.

Niewątpliwą zaletą outsourcingu kadr i płac jest brak konieczności tworzenia dodatkowego działu i stanowisk pracy, co w znaczący sposób optymalizuje wydatki w firmie. Decydując się na usługi w zakresie doradztwa świadczone przez naszą kancelarię, otrzymują Państwo gwarancję współpracy z wykwalifikowanymi doradcami.

 

Doradztwo w sprawach kadrowych

Doradca podatkowy Andrzej Dębek wraz z pracownikami kancelarii zapewnia profesjonalne doradztwo w sprawach kadrowych. Kancelaria pomaga firmom w prawidłowym wypełnianiu obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników. W zakresie wypełnianych przez doradcę czynności kadrowych mieszczą się m.in.:

 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych (umowy pełnoetatowe, umowy o dzieło, umowy zlecenie),
 • sporządzanie dokumentów kadrowych związanych z rozliczeniem zasiłków chorobowych, zasiłków rehabilitacyjnych, zasiłków macierzyńskich i opiekuńczych,
 • wystawianie świadectw pracy,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON,
 • kontrolowanie dokumentacji kadrowej, w tym terminów umów, ważności nadań okresowych i szkoleń BHP,
 • przygotowywanie wypowiedzeń umów o pracę oraz świadectw pracy,.
 • doradztwo w bieżących, rodzących wątpliwości sprawach kadrowych,
 • prowadzenie ewidencji nieobecności, w tym zwolnień lekarskich, urlopów,
 • pomoc w sytuacji kontroli ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy,
 • sporządzanie dokumentów potrzebnych do rejestracji pracowników i członków ich rodzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obsługa kadr i płac

 

Doradztwo w zakresie rozliczeń pracowników

W ramach doradztwo kadrowo-płacowego wykonujemy również szereg czynności związanych z prawidłowym rozliczeniem pracowników. Do tych czynności należą:

 • obliczanie wysokości wynagrodzeń pracowniczych i przygotowywanie list płac,
 • obliczanie składek i wypełnianie deklaracji rozliczeniowych składanych do ZUS,
 • sporządzanie rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych wymaganych przepisami do US i ZUS,
 • przygotowywanie raportów i zestawień na indywidualne potrzeby klienta,
 • sporządzanie deklaracji rocznych PIT,
 • przygotowywanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i wysokości zaliczek wpłaconych na poczet podatku dochodowego.

W ramach naszych usług służymy doradztwem przy wyborze optymalnych rozwiązań w zakresie proponowanych pracownikom umów.

 

Outsourcing wybranych obszarów kadr i płac

Współpraca z naszą kancelarią podatkową daje Państwu możliwość oddelegowania wybranych zadań naszym pracownikom. Możemy realizować zadania tylko w określonym obszarze kadr i płac zajmując się wyłącznie kwestiami związanymi z rozliczaniem pracowników i formalnościami dotyczącymi ZUS. Do naszych zadań może należeć też całkowite przejęcie odpowiedzialności wobec ZUS, GUS, PFRON, US i PIP. Zapewniamy wysoki poziom współpracy z działem kadrowo-płacowym w Państwa firmie.