Opodatkowanie darowizny i spadku

Opodatkowanie darowizny lub spadku zależne jest od wysokości uzyskanego w ten sposób przychodu, a także stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a osobą obdarowaną. W wielu przypadkach podatek od spadku lub darowizny nie jest naliczany. Należy jednak pamiętać o zasadach obowiązujących przy zgłaszaniu otrzymanych w ten sposób środków pieniężnych, nieruchomości oraz innych dóbr materialnych.

W zależności od stopnia pokrewieństwa z osobą przekazującą majątek, wyróżnia się trzy podstawowe grupy podatników oraz tzw. „grupę zerową”, do której zaliczani są przedstawiciele najbliższej rodziny. Dla każdej z grup podatkowych określona jest inna kwota otrzymanej darowizny lub spadku zwolniona z opodatkowania. Dla grupy „0” darowizny i spadki zwolnione są z podatku niezależnie od wysokości otrzymanej kwoty pieniężnej lub wartości przekazanego mienia. Przedstawiciele tej grupy są jednak również zobowiązani do zgłoszenia otrzymanej darowizny lub spadku do Urzędu Skarbowego w przypadkach, gdy ich uzyskane środki finansowe lub wartość majątku przekroczą kwotę wolną od podatku. Kwota zwolniona z opodatkowania jest w tym przypadku taka sama jak dla grupy 1. Obowiązek zgłoszenia darowizny lub spadku do Urzędu Skarbowego dotyczy nie tylko jednorazowego uzyskania środków. Do kwoty wolnej od podatku wliczane są darowizny uzyskane w przeciągu ostatnich 5 lat. Darowizny i spadki należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 1 miesiąca od ich otrzymania lub przekroczenia kwoty wolnej od podatku. Dla grupy zerowej czas na zgłoszenie uzyskanych środków jest dłuższy i wynosi 6 miesięcy.

Otrzymując darowiznę lub przyjmując spadek, zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym. Nasza kancelaria udzieli wszelkich porad dotyczących opodatkowania spadków i darowizn. Pomożemy w ustaleniu wysokości należnego podatku i dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem uzyskania środków do Urzędu Skarbowego. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz pomożemy w wypełnieniu odpowiednich deklaracji.