Opodatkowanie darowizny i spadku

grafika lupy i laptopaOpodatkowanie darowizny lub spadku zależne jest od wysokości uzyskanego w ten sposób przychodu, a także stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a osobą obdarowaną. W wielu przypadkach podatek od spadku lub darowizny nie jest naliczany. Należy jednak pamiętać o zasadach obowiązujących przy zgłaszaniu otrzymanych w ten sposób środków pieniężnych, nieruchomości oraz innych dóbr materialnych.

W zależności od stopnia pokrewieństwa z osobą przekazującą majątek, wyróżnia się trzy podstawowe grupy podatników oraz tzw. „grupę zerową”, do której zaliczani są przedstawiciele najbliższej rodziny. Dla każdej z grup podatkowych określona jest inna kwota otrzymanej darowizny lub spadku zwolniona z opodatkowania. Dla grupy „0” darowizny i spadki zwolnione są z podatku niezależnie od wysokości otrzymanej kwoty pieniężnej lub wartości przekazanego mienia. Przedstawiciele tej grupy są jednak również zobowiązani do zgłoszenia otrzymanej darowizny lub spadku do Urzędu Skarbowego w przypadkach, gdy ich uzyskane środki finansowe lub wartość majątku przekroczą kwotę wolną od podatku. Kwota zwolniona z opodatkowania jest w tym przypadku taka sama jak dla grupy 1. Obowiązek zgłoszenia darowizny lub spadku do Urzędu Skarbowego dotyczy nie tylko jednorazowego uzyskania środków. Do kwoty wolnej od podatku wliczane są darowizny uzyskane w przeciągu ostatnich 5 lat. Darowizny i spadki należy zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 1 miesiąca od ich otrzymania lub przekroczenia kwoty wolnej od podatku. Dla grupy zerowej czas na zgłoszenie uzyskanych środków jest dłuższy i wynosi 6 miesięcy.

 

Usługi rozliczania podatków od spadku – Warszawa

Otrzymując darowiznę lub przyjmując spadek, zawsze warto skonsultować się z doradcą podatkowym. Nasza kancelaria udzieli wszelkich porad dotyczących opodatkowania spadków i darowizn. Pomożemy w ustaleniu wysokości należnego podatku i dopełnieniu formalności związanych ze zgłoszeniem uzyskania środków do Urzędu Skarbowego. Odpowiemy na wszelkie pytania oraz pomożemy w wypełnieniu odpowiednich deklaracji. Dzięki nam rozliczenia podatków od spadku zostaną wykonane skrupulatnie i dokładnie, a także w oparciu o najnowsze, aktualne przepisy podatkowe. Na podstawie pełnomocnictwa złożymy odpowiednie dokumenty w Urzędzie Skarbowym. W razie potrzeby złożymy też dodatkowe wyjaśnienia przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.

Pomożemy również w optymalizacji podatkowej, doradzając najbardziej korzystne rozwiązanie. Będziemy uczestniczyć we wprowadzaniu strategii, mającej na celu zminimalizowanie obciążeń podatkowych. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług związanych z optymalizacją podatków oraz rozliczaniem podatków od spadku Klientów z Warszawy i okolic.

 

Podatki od spadku i darowizn – grupy podatkowe

Wysokość podatku od spadku i darowizn jest wyliczana indywidualnie. Zależy ona nie tylko od otrzymanej sumy, lecz także grupy, do której została zaliczona osoba otrzymująca spadek lub darowiznę. Wyróżnia się kilka kategorii:

  • 0 – to małżonek, dziecko, rodzic, rodzeństwo, dziadkowie, wnukowie, prawnukowie, pasierb, ojczym lub macocha,
  • 1 – teściowie, zięć, synowa,
  • 2 – członkowie dalszej rodziny – najczęściej ciotki i wujkowie,
  • 3 – najdalsi członkowie rodziny oraz osoby niespokrewnione.

Z podatku od spadku i darowizn są zwolnieni również wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka, mimo że nie są oni spokrewnieni z osobami, od których pochodzą przekazywane środki.

Z opodatkowania od darowizn i spadków są zwolnione osoby zaliczane do grupy 0, czyli te najbardziej spokrewnione ze zmarłym lub przekazującym pieniądze.

 

Podatek od spadku z zagranicy

Podatek od spadku z zagranicy również jest wyliczany na podstawie grup. Z opłaty jest zwolniona kategoria 0. W kolejnych grupach podatek wynosi:

  • 1 – od 3 do 7%,
  • 2 – od 7 do 12%,
  • 3 – od 12 do 20%.

Rozliczenie podatku od spadku wymaga złożenia odpowiednich deklaracji. Nasi specjaliści pomagają poprawnie wypełnić dokumenty i dostarczyć je do konkretnych instytucji w terminie. Wskażą również, jak właściwie wyliczyć wysokość podatku, biorąc pod uwagę sumę darowizny lub spadku oraz grupę, do której zakwalifikowano daną osobę.

 Zasady rozliczenia podatku od spadku

Polskie prawo określa zasady rozliczenia podatku od spadku lub darowizny. Osoba, która otrzymała darowiznę bądź odziedziczyła po kimś spadek, zobowiązana jest do złożenia w Urzędzie Skarbowym zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. Należy wykonać to w terminie miesiąca od nabycia spadku lub darowizny. Jest to druk SD-3, do którego trzeba dołączyć wszystkie dokumenty mające wpływ na określenie opodatkowania.

Zasady rozliczenia podatku od spadku zależne są od tego, jaka jest wartość tego spadku oraz komu został on przekazany. Możliwe jest całkowite zwolnienie z podatku od spadków i darowizn poprzez złożenie formularza podatkowego SD-Z2. Należy jednak spełnić konkretne wymogi:

  • majątek otrzymano przez: dziedziczenie, zapis zwykły, dalszy albo windykacyjny, polecenie testamentowe, zachowek, dyspozycję bankową wkładem na wypadek śmierci, dyspozycję uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego albo specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego, nieodpłatne zniesienie współwłasności, darowiznę albo polecenie darczyńcy, nieodpłatną rentę, czyli regularnie dostaje od kogoś pieniądze albo rzeczy, nieodpłatne użytkowanie lub nieodpłatną służebność;
  • majątek otrzymano od żony, męża, córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka, matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka, pasierbicy, pasierba, siostry, brata, macochy lub ojczyma;
  • osoba otrzymująca majątek ma obywatelstwo lub mieszka na stałe w Polsce, innym kraju Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii lub Liechteinstein.

Mogą być Państwo pewni, że pomożemy w wypełnienie wszystkich formalności, wyjaśnimy kwestie związane z opodatkowaniem darowizn i spadków oraz przeprowadzimy przez proces rozliczenia.