Księgowość

Jako firma outsourcingowa obsługujemy księgowość spółek i jednoosobowych podmiotów gospodarczych z różnych branż działalności. Są to firmy, dla których prowadzimy księgowość w formie pełnej lub uproszonej. Ponadto udzielamy porad księgowych w sprawach wymagających konsultacji z ekspertem.

Pełna księgowość

Świadczymy zewnętrzne usługi księgowe dla firm, które w ciągu jednego roku osiągnęły poziom dochodu równy 2 mln euro, w związku z czym prowadzą pełną księgowość. Do wykonywanych przez nas czynności należą m.in.:

• otwarcie ksiąg rachunkowych i utworzenie planu kont,

• ewidencjonowanie operacji gospodarczych,

• rozliczanie środków trwałych oraz wartości prawnych i niematerialnych,

• przygotowywanie sprawozdań finansowych, bilansów, rachunków zysków i strat, 

• przygotowywanie okresowych statystyk dla GUS oraz NBP,

• sporządzanie okresowych rozliczeń, deklaracji i zeznań podatkowych.

 

Księgowość uproszczona

Uproszona księgowość to ogólne pojęcie odnoszące się do kilku różnych form rozliczenia działalności. Należą do nich obsługiwane w naszej kancelarii w Warszawie księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz karty podatkowe. Żadna z tych form nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Księgowość uproszczona, którą obsługujemy w ramach współpracy z małymi i średnimi firmami, polega m.in. na:

 

 

Księgowość dla firm

 

• prowadzeniu ewidencji rachunków (rozliczanie przychodów i kosztów uzyskania przychodu),

• sporządzaniu rejestrów VAT (w przypadku firm odprowadzających podatek od towarów i usług),

• rozliczaniu środków trwałych i naliczaniu amortyzacji,

• comiesięcznym naliczaniu wysokości podatków,

• wypełnianiu deklaracji i zeznań podatkowych (CIT, PIT i VAT),

• przygotowywaniu i wysyłaniu plików JPK_VAT,

• sprawdzaniu poprawności faktur oraz rachunków.

Klientów naszej kancelarii podatkowo-księgowej reprezentujemy w sprawach wymagających wizyt w urzędach skarbowych i inspektoratach ZUS. Na pełne wsparcie i profesjonalną obsługę spraw nasi klienci mogą liczyć również w przypadku kontroli tych urzędów.