Porady księgowe

Rzetelne, skrupulatne i koniecznie zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi prowadzenie księgowości jest podstawą do prawidłowego działania firmy. Jednocześnie, aby wybrać najlepszą dla swojej działalności formę księgową i móc wdrożyć korzystne dla firmy optymalizacje procesów księgowych, warto skorzystać z pomocy ekspertów. Udzielane przez specjalistów z naszej kancelarii porady księgowe umożliwiają przedsiębiorstwom podejmowanie dobrych dla ich firm decyzji.

Doradztwo dla małych firm i spółek

Specjalizujemy się w doradztwie księgowym dla małych firm i spółek. Klienci, którzy zwracają się do nas o poradę księgową, otrzymują wsparcie m.in. w zakresie:

• wyboru formy prowadzenia biznesu,

• zarejestrowania firmy,

• wyboru formy księgowości i form opodatkowania,

• opracowania, wdrożenia lub modyfikacji planu kont,

• prawidłowych rozliczeń księgowych w przypadku leasingu, dotacji unijnej, podziału spółki kapitałowej itp.,

• interpretacji przepisów związanych z prowadzeniem księgowości.

Nasze poradnictwo może być dobrym początkiem do długofalowej współpracy na zasadach pełnego outsourcingu księgowego.