Co to jest ulga abolicyjna?

Zgodnie z Art. 27g ustawy PIT ulgę abolicyjną stosuje się w zakresie ściśle określonych źródeł dochodów. Należy ją rozliczyć w zeznaniu rocznym, składając załącznik PIT/O. W naszym wpisie wyjaśniamy na czym polega ulga abolicyjna i kto może z niej skorzystać. Zapraszamy do lektury.

Na czym polega ulga abolicyjna i kogo dotyczy?

Ulga abolicyjna jest regulowana przepisami prawa podatkowego i mogą z niej korzystać podatnicy, mieszkający w Polsce, którzy uzyskali przychód poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej, w krajach, w których obowiązuje umowa o odliczeniu proporcjonalnym podatku. Ma to na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania, jako że prawo podatkowe jest jednolite. Przy zastosowaniu ulgi podatek do zapłacenia ulega obniżeniu, ale w efekcie żaden podatnik na nim nie traci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczy to przychodów uzyskanych na podstawie następujących źródeł:

  • umowy o pracę, pracę nakładczą, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego,
  • działalności wykonywanej osobiście,
  • działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych, praw autorskich i praw pokrewnych.

Z uwagi na fakt, że przepisy ulegają zmianom, aby w danym momencie mieć pewność, co do właściwego ich zastosowania, warto zasięgnąć profesjonalnej porady, jakiej udziela kancelaria doradcy podatkowego. Unikniemy wówczas niepotrzebnego stresu oraz sankcji.

Od czego zależy wysokość ulgi abolicyjnej?

W pierwszej kolejności należy obliczyć podatek metodą proporcjonalnego odliczenia – dotyczy umów zawartych w Austrii, Holandii, Kazachstanu, Rosji, Słowenii i Stanów Zjednoczonych oraz metodą zwolnienia z progresją - Austrią, Chorwacją, Cyprem, Czechami, Danią, Estonią, Finlandią, Francją, Grecją, Irlandią, Kanadą, Litwą, Łotwą, Niemcami, Portugalią, Rumunią, Słowacją, Słowenią, Szwecją, Turcją, Ukrainą, Wielką Brytanią i Irlandią Północną oraz Włochami. Wysokość ulgi abolicyjnej jest równa różnicy między podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją.