Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to specjalista, który zapewnia kompleksowe wsparcie zarówno w zakresie prawa, jak i finansów. Profesja ta zaliczana jest do tzw. zawodów zaufania publicznego. Profesjonalni doradcy podatkowi pojawili się wraz z wprowadzeniem w naszym kraju gospodarki rynkowej, a oficjalnie zawód ten został uznany w 1997 roku. Od pierwszego momentu zawód doradcy podatkowego został mianowany zawodem zaufania publicznego. Fakt ten był podyktowany szerokim zakresem kompetencji i wiedzy zawodowej.

Doradca podatkowy, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się szeroko pojętym doradztwem w zakresie prawa podatkowego. Tak naprawdę jednak jest to dziedzina interdyscyplinarna, która wymaga solidnej wiedzy prawniczej, księgowej oraz finansowej.

Zakres obowiązków doradcy podatkowego

Jak już zostało wspomniane, zakres obowiązków doradców podatkowych może być bardzo szeroki, co wynika z interdyscyplinarnego charakteru profesji, jaką się zajmują. Niemniej można wskazać pewne najważniejsze zadania, jakich najczęściej się podejmują.

  • Udzielanie podatnikom bieżących porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego. Przygotowywanie szczegółowych opinii, analiz i różnego rodzaju dokumentacji z zakresu prawa podatkowego.
  • Prowadzenie ksiąg podatkowych, przeglądów i innych ewidencji do celów podatkowych oraz zapewnianie wsparcia w tym zakresie.
  • Obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych, zeznań, wykazów oraz innych dokumentów wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Nazwa profesji sugeruje nam, że doradca podatkowy zajmuje się przede wszystkim doradzaniem. Oczywiście w tym przypadku mamy do czynienia z udzielaniem porad profesjonalnych w ramach usług świadczonych przez konkretnego specjalistę. Czynność ta podlega rygorom ustawowym i znacznie wykracza poza rady i sugestie udzielane przez np. przez przedstawiciela innej profesji, nawet jeśli dotyczą one dziedziny prawa podatkowego.

Doradca Podatkowy nierzadko reprezentuje swoich klientów w sprawach podatkowych przed danym urzędem lub sądem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, osoba wykonująca zawód doradcy podatkowego jest zobowiązana do posiadania uprawnień zarejestrowanych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych  oraz aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Współpraca z doradcą podatkowym to korzystne dla wielu firm oraz osób fizycznych rozwiązanie, które pozwala zminimalizować obciążenia podatkowe, wykorzystać wszelkie dostępne ulgi, czy nawet uniknąć poważniejszych komplikacji wynikających np. z nieznajomości aktualnych przepisów prawa podatkowego.