Czym zajmuje się kancelaria doradztwa podatkowego?

Kancelaria doradztwa podatkowego oprócz udzielania podatnikom indywidualnym bieżących porad, opinii i wyjaśnień z zakresu prawa podatkowego, świadczy szeroki wachlarz usług doradczych dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Poza tym reprezentuje swoich klientów w sprawach podatkowych przed danym urzędem lub sądem na mocy pełnomocnictwa. Co jeszcze wchodzi w skład kompetencji pracowników kancelarii doradztwa podatkowego? O tym w naszym wpisie. Zapraszamy do lektury.

Klienci indywidualni oraz firmy

Wiele osób, które chcą założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub już ją prowadzą, gubi się w zawiłościach przepisów prawa podatkowego. Dlatego korzystając z usług kancelarii doradztwa podatkowego, zyskują interpretację przepisów prawnych w przystępnej dla nich wersji, pozwalającej na prawidłowe ich zastosowanie.

Klient indywidualny może zlecić kancelarii:

  • przygotowywanie szczegółowych opinii, analiz i różnego rodzaju dokumentacji z zakresu prawa podatkowego, np. przygotowanie deklaracji i zeznań rocznych, rozliczenia dochodów z najmu, dzierżawy nieruchomości,
  • prowadzenie ksiąg podatkowych, przeglądów i innych ewidencji do celów podatkowych oraz zapewnianie wsparcia w tym zakresie,
  • obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych, zeznań, wykazów oraz innych dokumentów wynikających z przepisów prawa podatkowego.

Indywidualnym podatnikom, którzy zgłoszą się do kancelarii, oferowana jest pomoc w prawidłowym rozliczeniu:

  • podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
  • podatku od towarów i usług (VAT),
  • podatku od spadków i darowizn,
  • podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Kancelaria doradztwa podatkowego zapewnia pomoc w kwestiach takich jak:

  • opodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych,
  • rozliczenia opodatkowanych dochodów z zagranicy,
  • rozliczenia podatków/zwolnienia podatkowe z otrzymanych darowizn i spadków.

W razie zaistniałej potrzeby kancelaria występuje o interpretacje podatkowe. Ponadto broni również interesów swoich klientów w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe w każdym stopniu instancji, pomaga w przygotowaniu dokumentów dowodowych, wyjaśnień oraz wniosków i odwołań również w sprawach rozstrzyganych przez sąd administracyjny.