Jak określić wartość środka trwałego?

Środki trwałe to rzeczowe aktywa majątkowe będące własnością lub współwłasnością przedsiębiorcy. Mogą być one nabyte lub wytworzone we własnym zakresie. Środki te są przeznaczone do wykorzystania w toku działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wpisem, w którym wyjaśniamy, na czym polega ustalanie wartości środków trwałych i sprawdzamy, jakie są ich rodzaje.

Jakie są rodzaje środków trwałych?

Przed ustalaniem początkowej wartości środków trwałych warto poznać ich definicję i rodzaje. Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku należące do osoby fizycznej, które muszą być wykorzystane w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy. Co ciekawe, mogą być one przeznaczone do najmu, dzierżawy lub leasingu na podstawie adekwatnej umowy. Środkami trwałymi mogą być między innymi:

  • maszyny,
  • sprzęt biurowy,
  • komputery,
  • budynki,
  • środki transportu,
  • nieruchomości.

Niezwykle ważne jest, aby po nabyciu środka trwałego ustalić jego wartość początkową. Następnie od wyceny środka będzie można obliczyć odpis amortyzacyjny.

Jak wygląda ustalanie wartości środka trwałego?

Ustalanie wartości środka trwałego zależy od kilku czynników. Na samym początku warto wziąć pod uwagę cenę jego zakupu, która może zostać powiększona o koszty związane z wprowadzeniem danego produktu do obrotu firmy. W przypadku, gdy środek trwały został wytworzony samodzielnie, podstawę wyceny wartości może stanowić koszt jego wytworzenia. Z kolei, gdy środek trwały jest darowizną lub spadkiem, jego wartość należy wycenić według wartości rynkowej. Pomoce w ustaleniu wartości środka trwałego mogą być usługi doradztwa podatkowego. Wówczas specjaliści udzielą porad związanych z wyceną środka lub dokonają samodzielnej wyceny.