Jak uzyskać podatkową interpretację indywidualną?

Jeśli prowadzisz swoją firmę, płacenie podatków i rozliczanie się z nich może być dużym źródłem niepokojów. Co zrobić, jeśli nie jesteśmy pewni czy stosujemy odpowiednie przepisy prawa podatkowego? Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy też nie, możesz poprosić o pomoc Krajową Informację Skarbową i dostać interpretację podatkową. Jak ją uzyskać? Dowiedz się więcej!

Interpretacja podatkowa przez Internet!

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową może złożyć każda osoba fizyczna, prawna, instytucja nieposiadająca osoby prawnej, również osoby niemieszkające na terytorium Polski. Istnieją trzy rodzaje interpretacji podatkowych:

  • indywidualna (ORD-IN)
  • indywidualna składana na wspólny wniosek kilku podatników (ORD-WS)
  • ogólna (ORD-OG)

Jeśli chcemy złożyć wniosek o interpretację podatkową przez Internet, będziemy potrzebowali profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego. Pozwolą one potwierdzić twoją tożsamość. Na końcu składania takiego wniosku możemy podać nasz numer telefonu lub adres mailowy, na który chcemy zostać poinformowani o wydaniu interpretacji. Wniosek trzeba opłacić kwotą 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które opisujemy. Gotowe wnioski składać można osobiście, listownie lub przez ePUAP.

Jak złożyć wniosek?

Aby złożyć wniosek, najpierw trzeba wypełnić formularz (ORD-IN), który możemy pobrać ze strony internetowej Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), uzupełnić w nim dane kontaktowe, wybrać rodzaj sprawy, a także określić nasz status, jako podatnika. Następnie musimy zaznaczyć, czy przedmiotem naszego wniosku jest zdarzenie przyszłe, czy zaistniały stan faktyczny. We wniosku będziemy musieli również wymienić przepisy, które chcemy, żeby organ zinterpretował, zaznaczając, z jakich artykułów prawnych pochodzą. Konieczną częścią naszego wniosku, jest wyczerpujące opisanie stanu faktycznego lub przyszłego, zdarzenia które, zastosowaliśmy lub w przyszłości będziemy chcieli stosować dane przepisy prawa podatkowego. Kolejnym krokiem jest podanie pytań, na które chcemy uzyskać odpowiedź, jak również przedstawić własne stanowisko w tej sprawie. W końcowej już części pisma będziemy musieli złożyć oświadczenie pod groźbą odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.