Kto i na jakich warunkach może prowadzić ewidencję przychodu?

Prowadzenie ewidencji przychodu polega na dokonywaniu zapisów w księdze przychodów i rozchodów, czyli KPiR. Kto i na jakich warunkach może ją prowadzić?

Czym jest KPiR i kto powinien ją prowadzić?

Księga przychodów i rozchodów jest niezwykle wygodnym sposobem ewidencjonowania przychodu zwłaszcza w przypadku małych podatników, rozliczających się na zasadach ogólnych lub liniowo. KPiR doskonale sprawdzi się również, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę jawną, cywilną oraz partnerską.

W księdze przychodów i rozchodów ujmuje się przychody oraz koszty, ponoszone w związku z prowadzoną działalnością. Należy ją założyć w formie papierowej lub elektronicznej w dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. Na podstawie informacji zawartych w KPiR oblicza się wysokość należnego zobowiązania podatkowego.

Zasady prowadzenia księgi przychodów i rozchodów

Prowadząc księgę przychodów i rozchodów należy dbać o rzetelność, jasność oraz przejrzystość. Każdy przychód księguje się KPiR w momencie jego poniesienia i dołącza się do niego odpowiednie dokumenty. Księga podzielona jest na siedemnaście odpowiednio ponumerowanych i opisanych kolumn, w których odnotowuje się konkretne przychody i wydatki, sumowane pod koniec miesiąca. KPiR to również miejsce na zapisywanie ponoszonych kosztów, takich jak na przykład:

  • comiesięczne pensje pracowników,
  • opłaty za media,
  • zakup materiałów, niezbędnych do prowadzenia działalności.

Aby mieć pewność, że księga przychodów i rozchodów prowadzona jest w sposób należyty, najlepiej zlecić to zadanie pracownikom naszej kancelarii doradztwa podatkowego. Dzięki nam unikniesz problemów z fiskusem. Ponadto świadczymy usługi doradcze na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie rozliczeń podatkowych, a także udzielamy porad księgowych i wsparcia dla obsługi kadrowo-płacowej. Pomagamy naszym klientom rozliczać się z podatków, prowadzić księgowość i wypełniać czynności kadrowo-płacowe zgodnie z  prawem.