Na czym polega audyt podatkowy?

Jednym z ważniejszych obowiązków każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie ewidencji księgowej. Wielu z nich decyduje się na korzystanie z usług kancelarii doradztwa podatkowego, aby zapobiec ewentualnym błędom czy niedopatrzeniom w rozliczeniach. Dodatkowo w celu weryfikacji zgodności prowadzonej działalności z prawem w firmach są regularnie przeprowadzane audyty podatkowe. Na czym polegają, jakie działania obejmują, kiedy są konieczne i jakie są ich zalety?

Jakie działania obejmuje audyt podatkowy i kiedy się go przeprowadza? 

Audyt należy definiować jako niezależne badanie i ocenę produktu, systemu, procesu czy organizacji. Jeżeli natomiast chodzi o audyt podatkowy, podlegają mu następujące elementy:

  • sposób prowadzenia ewidencji podatkowej,
  • sposób przygotowywania deklaracji podatkowych,
  • rozliczenia podatków pod kątem zgodności z obowiązującym prawem podatkowym.

Co ważne, w zależności od potrzeb audyt może dotyczyć tylko wybranego zagadnienia, na przykład zapisów w księgach czy umów handlowych albo wszystkich rodzajów zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa.

Raport z audytu podatkowego zawiera kilka podstawowych elementów, czyli diagnozę nieprawidłowości oraz kwestii, które powodują ryzyka podatkowe, rekomendację rozwiązań, które pozwolą na wyeliminowanie lub zmniejszenie ryzyk czy optymalizację podatkową i ocenę kwalifikacji podatkowej. Audyt podatkowy jest najczęściej przeprowadzany raz do roku, natomiast jego zakres zależy od tego, które obszary prowadzonej działalności stanowią główne źródła ryzyka podatkowego.

Dlaczego warto przeprowadzać audyt podatkowy? 

Przedsiębiorcom zależy na tym, aby w rozliczeniach czy dokumentacji, którą prowadzą, nie było błędów z uwagi na konsekwencje, które mogą się z tym wiązać, dlatego wielu z nich decyduje się na korzystanie z usług doradztwa podatkowego. Oprócz tego dobrze, jeżeli regularnie decydują się na przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

Takie badanie pozwala im się upewnić, że firma funkcjonuje w sposób zgodny z prawem i przygotować się do ewentualnych kontroli. Zaletą audytu jest również to, że takie badanie stanowi realne wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej, a przedsiębiorca zdobywa praktyczne informacje, które pozwalają mu unikać błędów w przyszłości.