Na jakich warunkach można prowadzić ewidencję przychodu?

Ewidencja przychodu jest uproszczoną formą rozliczania podatków, a także jedną ze zdecydowanie najłatwiejszych i najkorzystniejszych dla wielu przedsiębiorców form prowadzenia księgowości. Taką ewidencję muszą prowadzić podatnicy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatek opłacany jest tu według odpowiedniej stawki, która związana jest z rodzajem prowadzonej działalności.

Ewidencja przychodu – kiedy i dla kogo?

Rozliczenie podatków w formie ewidencji przychodów nie jest rozwiązaniem dostępnym dla każdego przedsiębiorcy. Z pewnością w tej kwestii warto poradzić się w profesjonalnym biurze rachunkowym. Jest to rozwiązanie skierowane do osób fizycznych, które prowadzą firmę w postaci jednoosobowej działalności lub spółki osobowej. Jednak istnieją dodatkowe warunki, to ich roczny przychód nie może przekraczać ustalonego ustawowo limitu. Wynosi on 2 mln euro w przeliczeniu na złotówki. Prowadzenie ewidencji przychodów może mieć formę papierową lub elektroniczną, jednak musi odbywać się zgodnie ze wzorem z załącznika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Co istotne, od możliwości rozliczania podatków w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączone są określone grupy, bez względu na to, jak wysokie dochody uzyskały. Zalicza się do nich: aptekarzy, osoby handlujące częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych, prowadzące handel wartościami dewizowymi, czy zajmujące się wytwarzaniem wyrobów, które opodatkowane są podatkiem akcyzowym na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii z odnawialnych źródeł.

Prowadzenie ewidencji przychodów w działalności

Każdy przedsiębiorca ma możliwość zarówno samodzielnego prowadzenia takiej ewidencji w swojej firmie, jak i zlecenia tego profesjonalnej księgowości. Wówczas zyskuje pewność, że wszystko jest dopięte według obowiązujących wzorów i przepisów. A sam nie musi dodatkowo poświęcać czasu na rozliczanie podatków.