Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć mali przedsiębiorcy?

Mali przedsiębiorcy, będąc istotnym elementem polskiej gospodarki, mają możliwość skorzystania z różnorodnych ulg podatkowych. W Polsce funkcjonuje kilka sposobów obniżenia obciążeń fiskalnych dla tego sektora, co przekłada się na większą konkurencyjność i rozwój działalności gospodarczej. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze ulgi podatkowe, które mogą przyczynić się do osiągnięcia sukcesu przez małe przedsiębiorstwa.

Jakie ulgi podatkowe dostępne są dla małych firm?

Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na preferencyjne stawki podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). W przypadku PIT mali przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania ze stawki 19% (tzw. taryfa liniowa), która jest niższa od standardowej stawki 12%-32%. W przypadku CIT istnieje możliwość zastosowania 9% stawki podatkowej dla małych podatników, którzy osiągają przychody ze sprzedaży netto nieprzekraczające równowartości 2 milionów euro. Porady księgowe w Warszawie mogą pomóc w wyborze optymalnych rozwiązań podatkowych dla małych firm, uwzględniających specyfikę prowadzonej działalności.

Kolejnym istotnym narzędziem wspierającym rozwój małych przedsiębiorstw jest ulga na badania i rozwój (B+R). Przedsiębiorcy, którzy inwestują w nowe technologie, usługi czy produkty, mogą odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione na te cele. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw możliwe jest odliczenie nawet do 100% kosztów kwalifikowanych. Ulga ta dotyczy zarówno podatku PIT, jak i CIT, co sprawia, że jest atrakcyjna dla różnych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Jakie inne ulgi podatkowe mogą przysługiwać małym przedsiębiorcom?

Warto również wspomnieć o uldze na nowo zatrudnianą kadrę - ulga na innowacyjnych pracowników. Małe przedsiębiorstwa, które zatrudniają pracowników na umowy o pracę, mogą skorzystać z ulgi na składki ZUS. Ulga ta polega na zwolnieniu z obowiązku opłacania części składek na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych 12 miesięcy zatrudnienia. Warto wiedzieć, że ulga ta dotyczy wyłącznie zatrudniania osób bezrobotnych do 30 roku życia. Ponadto, mali przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z innych ulg, które pozwolą na obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa, takich jak ulga na zakup terminala płatniczego, ulga na robotyzację, ulga na prototyp czy też ulga sponsoringowa.