O czym mówi nowelizacja ustawy akcyzowej?

Podatek akcyzowy to szczególny podatek na rzecz państwa, który jest narzucony na określone towary. Jest to podatek pośredni, podobnie jak VAT, cło i podatek od gier losowych. Ustawa akcyzowa jest co jakiś czas aktualizowana, dlatego warto być z takimi zmianami na bieżąco. Dowiedz się, o czym mówi nowelizacja ustawy akcyzowej.

Czym jest podatek akcyzowy?

Podatek akcyzowy nazywany akcyzą dotyczy między innymi wyrobów konsumpcyjnych, które zostały wyszczególnione. Najczęściej akcyza kojarzy się z produktami takimi jak: papierosy, paliwo czy alkohol. Według dokumentu Ministerstwa Finansów, przy uwzględnieniu podatku VAT doliczanego do sprzedaży wyżej wymienionych grup towarów, budżet państwa może zyskać nawet do 1 mld 146,4 mln zł. Kalkulacja ta jest oparta na założeniu, że sprzedaż wyrobów objętych akcyzą będzie utrzymywana na poziomie z 2018 roku.

Jak wskazują doradcy podatkowi, akcyza może dotyczyć również fotowoltaiki, jednak obowiązuje tylko gospodarstwa, które posiadają instalację o łącznej mocy 1MH i nie zużywają wyprodukowanej energii na własne potrzeby.

Nowelizacja ustawy akcyzowej

Nowelizacja ustawy to ważna wiadomość dla przedsiębiorców prowadzących działalność związaną ze składami podatkowymi, w którym są grupy produktów jak:

  • paliwo
  • papierosy
  • alkohol

Dotychczas, jeżeli taki przedsiębiorca zdecydował się sprzedać skład, to nie był automatycznie zwolniony z akcyzy. Następowało to, gdy sam wystąpił o cofnięcie zezwolenia akcyzowego i w tym samym czasie występował o nie nowy właściciel sklepu. Do tego czasu dotychczasowy właściciel musiał zapłacić daninę od produktów umieszczonych w składzie. Nowe przepisy mają na celu usunięcie obowiązku zapłaty akcyzy od produktów, które są w nich zgromadzone. Co ciekawe w Polsce jest ok. 800 podmiotów, które odczują nowe przepisy.