Podatki na koniec roku - jak rozliczać, co można odpisać?

Coroczne rozliczanie podatków to okres rosnącego zainteresowania obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Znajomość aktualnych norm prawnych pozwala nie tylko na prawidłowe rozliczenie podatku, ale daje również szansę na obniżenie jego wysokości. Dowiedz się, w jaki sposób rozliczać podatki i co można odpisać od nich odpisać w roku 2021.

Prawidłowy sposób rozliczenia podatku

Podobnie jak w przypadku lat poprzednich, każda osoba, której obowiązkiem jest dokonanie rozliczenia podatkowego, może jego dokonać zarówno w sposób tradycyjny lub online. Pierwsza ze wspomnianych form rozliczenia polega na wypełnieniu papierowej wersji formularza i dostarczeniu jej do Urzędu Skarbowego – osobiście lub za pośrednictwem poczty. Opcja online realizowana jest poprzez wypełnienie elektronicznej wersji odpowiedniego formularza PIT i przesłanie go do US za pośrednictwem Internetu.

Dokonując rozliczenia, warto pamiętać o możliwości przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą muszą pamiętać o wykonaniu corocznej inwentaryzacji. Spis z natury pozwoli na określenie wartości niesprzedanych towarów, materiałów, a także odpadów użytkowych, czy półfabrykatów. Kolejnym obowiązkiem poprzedzającym rozliczenie, jest zamknięcie Księgi Przychodów i Rozchodów. Umożliwi to wyliczenie rocznego dochodu określanego w rocznym zeznaniu podatkowym. Płatnicy składek powinni pamiętać także o złożeniu zeznań oraz deklaracji do odpowiednich urzędów.

Jedna z najważniejszych reguł dotyczących rozliczania podatków, to oczywiście dotrzymanie obowiązujących terminów – każde opóźnienie zastanie ukarane naliczeniem kar skarbowych oraz odsetek.

Sposoby na obniżenie podatku przez osoby indywidualne oraz podmioty gospodarcze

Każdego roku podatnicy korzystają z możliwości odliczenia od podatku określonych ulg, do których zaliczyć można następujące: ulgę na Internet, rehabilitacyjną, dla krwiodawców, termomodernizacyjną, czy prorodzinną. Na obniżenie kwoty podatku mogą również liczyć osoby, które ofiarowały darowiznę Kościołowi lub przekazali ją pożytkowi publicznemu, a także podatnicy wpłacający składki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego.

Sposobem na obniżenie przez firmy wysokości podatku jest wcześniejsze opłacenie składek ZUS za przyszły rok. Działanie te pozwoli na zmniejszenie podstawy opodatkowania oraz samej kwoty podatku. Warto pomyśleć o zapłaceniu abonamentów, uregulowaniu bieżących opłat licencyjnych lub za pobieranie usług, np. telefonicznych, czy ochroniarskich. Jeżeli remont biura lub zakup firmowego samochodu był odkładany od dłuższego czasu, koniec roku jest dobrym momentem na nabycie wspomnianych dóbr. Dobrym pomysłem jest także wysłanie pracowników na szkolenia podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, czy zorganizowanie imprezy integracyjnej.