Rola doradcy podatkowego w zarządzaniu finansami firmy

Prowadzenie biznesu wiąże się z koniecznością wywiązywania się ze swoich zobowiązań wobec fiskusa i rzetelnym naliczaniem oraz odprowadzaniem należności z tytułu podatków dochodowych, VAT-u oraz pozostałych obciążeń. Choć celowe unikanie opodatkowania jest zabronione przez istniejące regulacje, wszystkie podmioty mają prawo dążyć do zoptymalizowania wysokości kwot przekazywanych administracji skarbowej. Działanie takie nie będzie jednak możliwe, jeżeli nie skorzysta się z pomocy fachowców. Najlepszą opcją będzie tu współpraca ze sprawdzonym doradcą podatkowym. W Warszawie w usługach tego rodzaju specjalizuje się Kancelaria Doradztwa Podatkowego Andrzeja Dębeka oraz Jolanty Bystrek. Przekonajmy się, jaka może być rola doradcy w zarządzaniu finansami konkretnej firmy.

Dlaczego optymalizacja wysokości podatków jest tak ważna?

Ważnym elementem zarządzania firmą jest zajęcie się jej finansami. W grę wchodzi tu zarówno planowanie przyszłych przepływów pieniężnych, jak i dążenie do zwiększenia uzyskiwanych przez dane przedsiębiorstwo dochodów. W obu tych przypadkach kluczowe znaczenie mają obciążenia związane z uiszczaniem podatków. Wymagają one nie tylko rezerwowania odpowiednich kwot, które pokryją przyszłe zobowiązania wobec fiskusa, lecz również zadbania o to, by zysk pozostający w gestii zarządzających i właścicieli po opodatkowaniu osiągał możliwie wysoki poziom. Jest to ważne, ponieważ środki te służą do rozwoju firmy – zwiększania jej mocy produkcyjnych czy zakresu świadczonych usług, a także inwestowania w opracowywanie nowych technologii bądź produktów.

Jak można wpływać na wysokość obciążeń?

Optymalne kształtowanie swoich zobowiązań podatkowych zarówno co do wysokości przekazywanych fiskusowi kwot, jak i czasu, w którym musi to nastąpić, pozwala na dopasowanie skali obciążeń do bieżącej sytuacji firmy oraz realizowanych przez nią zamierzeń. Ustalenie strategii działania wymaga jednak fachowej wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej, a także prawa podatkowego. Pomoc doradcy podatkowego okaże się więc w tym zakresie absolutnie niezbędna.