Zakładanie firmy — krok po kroku

Wiele przedsiębiorczych osób ma pomysł na własną firmę i chęci do podjęcia biznesowych wyzwań, jednak obawia się obowiązków formalnych, związanych z rejestracją działalności oraz koniecznością późniejszego dopełniania kwestii formalnych. W naszej kancelarii, specjalizującej się m.in. w poradach księgowych i doradztwie podatkowym, bardzo często spotykamy się z takimi obawami. Zawsze jednak staramy się przekonywać klientów, że założenie firmy to nic trudnego, jeśli posiadasz profesjonalne wsparcie doradcy podatkowego. W tym artykule wskażemy i krótko scharakteryzujemy etapy zakładania własnej firmy.

Krok 1: Przygotowanie do rejestracji działalności gospodarczej

Pierwszy etap jest bardzo ważny, ponieważ teraz właśnie jest czas na podjęcie istotnych decyzji, które będą miały istotny wpływ na późniejsze funkcjonowanie firmy.

 • Jedną z nich jest nazwa firmy. Zakładając jednoosobową działalność gospodarczą, w nazwie umieszczamy swoje imię i nazwisko. Zwykle jednak przedsiębiorcy rozważają nazwę, która w przyszłości stanie się swego rodzaju znakiem rozpoznawczym dla firmy.
 • Niezbędne jest też określenie przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności PKD. Każdy rodzaj działalności przypisany ma określony kod. Kiedy już zdecydujesz, czym dokładnie będzie zajmować się twoja firma (np. świadczenie usług, produkcja, dystrybucja, sprzedaż itd.), wybierasz adekwatny kod PKD.
 • Kolejna istotna kwestia to wybór formy opodatkowania. W zależności od przedmiotu planowanej działalności możliwe są następujące formy:

- opodatkowanie dochodu (na zasadach ogólnych lub według tzw. podatku liniowego),

- ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (forma opodatkowania dostępna dla wybranych rodzajów działalności),

- karta podatkowa (dostępna dla wybranych rodzajów działalności).

 • Nowo powstająca firma musi też podać adres, pod którym będzie znajdować się jej siedziba. Może to być lokal własny, wynajęty lub użyczony. Pamiętaj przy tym, że siedziba, na którą zostanie zarejestrowana firma, nie jest tym samym co adres wykonywania działalności.
 • Na etapie przygotowań do rejestracji firmy trzeba również określić jej status jako płatnika VAT. Przedsiębiorca, który zamierza być płatnikiem podatku VAT, powinien złożyć w urzędzie skarbowym stosowny formularz VAT-R.

Krok 2: Rejestracja firmy

 • Kolejny krok to rejestracja działalności gospodarczej poprzez wypełnienie i złożenie wniosku CEIDG-1. Na podstawie wniosku dokonywany jest wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Złożenie wniosku stanowi również wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (nadanie numeru REGON), zgłoszenie płatnika składek ubezpieczeń społecznych w ZUS, a także zgłoszenie identyfikacyjne osoby prowadzącej działalność do Urzędu Skarbowego.
 • Następnie przedsiębiorca w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności musi zgłosić się do ZUS jako ubezpieczony. Na tym etapie warto porozmawiać z doradcą podatkowym na temat ulg podatkowym, które przysługują osobom pierwszy raz zakładającym firmę.
 • Oprócz tego trzeba zadbać również o założenie konta firmowego oraz wyrobienie pieczęci firmowej.
 • Ważne jest także, aby w formularzu CEIDG wskazać sposób prowadzenia dokumentacji firmowej. Jeśli nawiązujesz współpracę z biurem księgowym, wskazujesz dany podmiot. Jeśli nie masz jeszcze wybranego biura księgowego, wystarczy wybrać opcję samodzielnego prowadzenia dokumentacji, a w przyszłości dokonać stosownej aktualizacji danych.
 • Przedsiębiorcy, którzy będą podatnikami podatku VAT, powinni wypełnić druk VAT-R, który należy złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym. Jeśli nie jesteś podatnikiem VAT, nie masz obowiązku wizyty w tym urzędzie.

Krok 3: Inne obowiązki (dla wybranych przedsiębiorców)

Niektórych przedsiębiorców mogą czekać dodatkowe obowiązki formalne, które wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności. Zaliczamy do nich m.in.:

 • uzyskanie stosownych koncesji i pozwoleń (np. w przypadku handlu alkoholem lub prowadzenia kantoru),
 • uzyskanie zgody Sanepid (np. prowadzenie działalności gastronomicznej),
 • wymogi BHP (w przypadku zatrudniania pracowników),
 • kasa fiskalna (w przypadku rejestracji sprzedaży towarów i usług).